Comuna Bujoreni, strada Muzeului nr. 14 (lângă Muzeul Satului)

Telefon:+40 770 306 696 Mobil: +40 745 04 62 62 (numai pentru internări între orele 10-18) office@caminbatranivalcea.ro

Termeni și Condiții

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE ŞI TERMENII DE FOLOSIRE A SITE-ULUI

GENERALITĂŢI
FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS este autorul acestui site web şi beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea acestui site sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe acest site.

POLITICA SERVICIILOR OFERITE
Informaţiile despre serviciile oferite corespund realităţii de la momentul înscrierii lor pe site sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului. Aceste informaţii sunt oferite doar cu titlu informativ şi nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS.

SECURITATEA DATELOR FURNIZATE
Adresele IP ale vizitatorilor acestui site sunt utilizate de FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS pentru o bună administrare a site-ului şi pentru statistici de uz intern care permit o mai bună deservire a clienţilor noştri.

FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS nu este responsabilă pentru conţinutul şi utilizarea site-urilor către care apar legături de pe site-ul www.batranirelaxbalneo.ro. Politica de confidenţialitate a acelor site-uri poate diferi de politica FUNDAȚIEI ROMÂNE ALUTUS de confidenţialitate. Faptul că site-ul FUNDAȚIEI ROMÂNE ALUTUS conţine legături către alte site-uri nu înseamnă că FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS susţine, aprobă sau este responsabilă pentru conţinutul de pe acele site-uri sau pentru utilizarea lor.

Utilizatorul primeşte mesaje tip e-mail de la FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS numai în urma completării formularului de contact. FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS îşi rezervă dreptul de a nu mai trimite mailuri anumitor utilizatori fără a oferi vreo explicaţie sau notificare prealabilă şi fără a fi ţinut responsabil pentru neprimirea sau întârzierea respectivelor mesaje. Un mesaj este un buletin informativ trimis la mai mulţi utilizatori abonaţi.

LITIGII
Prezentă Politica de confidenţialitate se supune dreptului intern roman. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul FUNDAȚIEI ROMÂNE ALUTUS. În cazul în care după trecerea acestui termen nu se ajunge la o înţelegere, va fi considerată competenta instanţă judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul FUNDAȚEI ROMÂNE ALUTUS.

FUNDAȚIA ROMÂNĂ ALUTUS îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment conţinutul acestui website, precum şi Politica de confidenţialitate şi Termenii legali, fără nici un fel de notificare prealabilă.